30-min Studio Session with Praewa S. Thanarungrueng

Ms. Praewa S. Thanarungrueng stopped by our studio last Friday on for a 30-min Beauty Shot Studio Session. Here are some of the photos from the session; เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องแพรวาได้มาใช้บริการถ่ายรูป Beauty Shot ที่สตูดิโอของเรา เลยรูปสวย ๆ ของน้องเค้ามาให้ชมกันค่ะ